JAPANESEENGLISH

WORKS > 2014 MOKK project 04 "Vanish"

2014 MOKK project 04 "Vanish"FILMMOKK -solo- f
PHOTO
2014 MOKK project 04 "Vanish"

2014 MOKK project 04 "Vanish"

2014 MOKK project 04 "Vanish"

Hammer-Head Studio Shin-Minatoku,Yokohama,Japan
14-16,Feb,2014

A TPAM Showcase program
TPAM
http://www.tpam.or.jp

【Direct/Choreograph】Sumire Muramoto

【Cast】
Yusuke Oba/Yosuke Okamoto/KEKE/Takahiro Sakamaki/Katsunori Tamai/Shin-nosuke Hosomi
Manaho Kaneko/Michiko Kudo/Ayaka Suga/Yoko Tachikura/Hanano Teshirogi
Satsuko Hasegawa/Kana Horita/Miyuki Matsumoto/Ritsuko Mano

【Stage design】Itaru Sugiyama
【Music】Junichi Matsumoto
【Lighting】Yuichi Kageyama
【Sound】Masashi Wada
【Costume】Kyoko Fujitani [faifai]
【Stage manager】Megumi Sato
【Advartising photo】Sho Ohashi
【Advertising art】Hisaki Matsumoto
【Production manager】Yoko Kamikuri
【Plan Production】MOKK